Spelberoende

Livandas program "Game Over" är för dig som spelar för mycket. Huvudsakligen är programmet inriktat på dig som spelar med pengar, men kan i viss mån även passa dig som har problem med för mycket dataspel. I programmet får du både kunskap för att förstå hur det kan bli som det blir, och redskap för att kunna minska eller helt avstå från spelande. Programmet bygger på de senaste metoderna inom kognitiv beteendeterapi (KBT), metoder som har visat sig ge mycket bra resultat vid en lång rad problemområden, bland annat spelberoende.

Spelberoende

  • 8 olika avsnitt med fakta och övningar baserade på KBT
  • Tillgång till programmet i 12 veckor
  • Tjänsten behandlarstöd tillval
  • Betala via e-faktura eller kort

Pris: 545 kr

Köp direkt
 

Terapiprogrammet

Internetterapi mot spelberoende

I programmet arbetar du ungefär som du skulle ha gjort om du besökte en kognitiv beteendeterapeut. Programmet är upplagt på 8 avsnitt som du till viss del kan genomföra i din egen takt - även om vi rekommenderar att man genomför ungefär ett avsnitt per vecka. Du har tillgång till programmet under 12 veckor. Under programmets gång kan du se hur ditt mående förändras över tid i grafisk form.

De flesta avsnitt innehåll några stycken med information som är kopplad till avsnittet. Det kan handla om fakta om varför man blir spelberoende, vad som händer i hjärnan - eller om hur våra tankar och känslor fungerar. Uppgiftsavdelningen är det mest centrala i programmet. Du arbetar med en eller två nya uppgifter per avsnitt. Vi rekommenderar att du använder ungefär en vecka till varje uppgift - även om vissa uppgifter kan ta längre tid. För att programmet ska fungera som bäst rekommenderar vi att du försöker avsätta en tid (ca 20 - 30 min) varje dag till att fundera och arbeta med uppgifterna. Exempel på uppgifter kan vara att undersöka sina egna beteendemönster lite noggrannare än man gör normalt - för att bättre förstå vad som styr att man gör på ett visst sätt. En annan uppgift är att arbeta med det man kallar "negativa automatiska tankar".

Resultatgraf

Programmets innehåll
Priser

Behandlarstöd - fråga våra psykologer

Som ett tillval till programmet kan du beställa vår tjänst "Behandlarstöd", som innebär att du har möjlighet att ställa personliga frågor till våra psykologer. Dessutom kan du läsa våra svar på andra deltagares frågor (i de fall dessa är av allmänt intresse) i vår frågebank.

Programmets innehåll

Programmet är upplagt som en kurs bestående av 8 avsnitt - och du arbetar med varje avsnitt under ungefär en veckas tid. Varje avsnitt består av en faktadel och en uppgiftsdel. Allt material finns även som nerladdningsbara pdf-filer.

Avsnitt 1
FaktaUppgifter
Intro
Vad är spelberoende?
Ofarligt spelande?
Hjärnans belöningssystem
Oddsen för framgång
Livskompassen
Avsnitt 2
FaktaUppgifter
Intro
Inlärt beroende
Lejontämjaren
Beroende råtta
Att förstå sina drivkrafter
Passionerad kärlek
Analysera spelande
Avsnitt 3
FaktaUppgifter
Intro
Igångsättare
Hantera risksituationer
Tveksamhetens gissel
Att stärka sin motivation
Analysera risker
Avsnitt 4
FaktaUppgifter
Intro
Vem får bli miljonär?
Att bemöta tankar
Tankefällor
Slumpens logik
Bemöta tankar
Avsnitt 5
FaktaUppgifter
Intro
Planera in aktiviteter
Är all aktivitet bra?
Vänta på rätta tillfället
Aktivitetens betydelse
Planera aktivitet
Avsnitt 6
FaktaUppgifter
Intro
Att hantera konflikter
Aktivt lyssnande
Jagbudskap
Att hävda sig själv
Kommunikation
Analysera anpassning
Avsnitt 7
FaktaUppgifter
Intro
Problemlösningsfällor
Problemlösning
Avsnitt 8
FaktaUppgifter
Intro
Framstegsplan

×

Prislista

Samtliga våra självhjälpsprogram har samma prisnivå (alla priser anges inkl. moms).

Produkt Pris
Självhjälpsprogram*1 545 kr
Programförlängning *2 125 kr/mån
Tilläggstjänst behandlarstöd *3 1000 kr
Avslappnings-CD
(fristående beställning)
129 kr
Avslappnings-CD rabatterat pris
(när CD beställs samtidigt med program)
50 kr
Handbok för oglada (Bok) 198 kr
Administrations- och portoavgift
(vid pappersfakura)
30 kr

*1 Självhjälpsprogram

Fri tillgång till programmet under 12 - 15 veckor (beroende på program) frånsett möjligheten att ställa personliga frågor till psykolog.

*2 Programförlängning

Efter programmets slut har du möjlighet att förlänga programtiden med 1-6 månader i taget. Du blir automatiskt förfrågad angående detta första gången du loggar in efter att din programtid gått ut.

*3 Tilläggstjänst behandlarstöd

Tilläggstjänsten behandlarstöd innebär att du har möjlighet att ställa personliga frågor till våra psykologer under programtiden. Dessa svarar dig personligen via en fråge- och svarsfunktion i programmet, i regel inom 24 timmar (dock ej på helger).

Betalning

Betalning kan ske mot faktura (pappers- eller e-faktura) alternativt med kreditkort över internet. Livanda använder företaget PayEx för internetbetalning. PayEx är Nordens främsta experter på betalningar. PayEx betalningslösningar är PCI-certifierade av Visa och MasterCard. Av säkerhetsskäl lagras inte känslig betalningsinformation som exempelvis kortnummer hos Livanda. All information som läggs in krypteras istället på betalningssidorna hos PayEx som är säkrade med SSL-certifikat. Om licensen erhållits genom företag eller annan utlämnare betraktas företaget eller utlämnare som kund och reglerar avgifter mot Livanda enligt överenskommelse.

Leverens och ångerveckor

Beställningsbekräftelse levereras som pdf-fil via e-post. Eventuell pappersfaktura och CD-skiva levereras till din postadress inom en vecka efter beställning. Betalningsvillkor 30 dagar från och med faktureringsdatum.

Livanda tillämpar ångerveckor. Det innebär att du har rätt att ångra ditt köp inom två veckor från det att du registrerat dig för ett program. Enklast ångrar du dig genom att meddela det per mail till , eller genom att ringa vår kundtjänst: 021-80 00 30. Om du ångrar dig, men redan har betalt programmet, betalar vi tillbaka pengarna på det sätt du vill.
OBS! Ångerveckorna gäller inte om du beställt och utnyttjat frågetjänsten till våra psykologer.

×