KBT - Kognitiv beteendeterapi

De psykologer och handledare som arbetar inom Livanda är alla utbildade i kognitiv beteendeterapi (KBT) och engagerade i forskning, och den vetenskapliga kvaliteten på våra program är något vi hela tiden arbetar hårt med. Det betyder att vi regelbundet genomför utvärderingar och nya studier kring de program vi har och tar fram.

KBT - kognitiv beteendeterapi

Vad är KBT?

Gemensamt för alla våra program och tjänster är att de bygger på kognitiv beteendeterapi (KBT). Det är en psykologisk inriktning som skiljer sig en del från det man ofta förknippar med terapi.

Vetenskapligt prövade metoder

Det viktigaste med KBT är att det är evidensbaserat. Det betyder att alla metoder är framtagna och prövade vetenskapligt, och att man därför har en god kunskap om att de fungerar, hur de fungerar och för vilka de fungerar.

Fokus på här och nu

En annan viktig del i KBT är att man fokuserar på det problem man faktiskt upplever - just nu och precis här. Har man problem med relationen till sin dotter undersöker man hur den ser ut och hur den skulle kunna förändras - och mindre tid läggs på att reda ut exakt varför den har blivit som den är.

Fokus på det som fungerar

Sanningar finns det gott om - men inom KBT gör man egentligen inte anspråk på att sitta inne med den. En metod kan fungera för en person, och en annan för en annan - och ingen metod fungerar för alla. Genom att analysera "orsak och verkan" hjälper man inom KBT till med att ta fram det egna, individuella sättet att möta svårigheter, det som fungerar för just dig.

Det finns mycket mera att säga om KBT och du kan läsa mera på Beteendeterapeutiska föreningens hemsida (öppnas i nytt fönster).