Aktuellt

Forskningsstudie - Hantera ADHD i vuxenlivet

Tillsammans med Neuropsykologiska mottagningen i Västerås har Livanda genomfört en forskningsstudie med syfte att pröva ett internetbaserat behandlingsprogram baserat på KBT (iKBT) för vuxna med ADHD. Resultatet från studien visade att de personer som genomgått behandlingsprogrammet upplevde en signifikant minskning av upplevda ADHD-symtom och resultaten kvarstod vid 6-månaders uppföljning. Detta är den första randomiserade studien i världen som prövat iKBT för gruppen vuxna med ADHD. Det är en liten studie men de preliminära resultaten visar på att iKBT kan vara ett lovande behandlingsalternativ för vuxna med ADHD.

Studien är nu publicerad i forskningstidskriften Journal of Attention Disorders:

Pettersson, R., Söderström, S., Edlund-Söderström, K., & Nilsson, K.W. (2014) Internet-Based Cognitive Behavioral Therapy for Adults With ADHD in Outpatient Psychiatric Care: A Randomized Trial. Journal of Attention Disorders. Advance online publication. doi: 10.1177/1087054714539998.

ICF Core Set ADHD

Livanda har medverkat i ett forskningsprojekt som genomförts på Neuropsykologiska mottagningen i Västerås under åren 2009-2012. Ett projekt vars syfte var att utveckla ett standardurval av koder ur ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health), ett så kallat Core Set, som bäst beskriver svårigheter förknippade med ADHD i vuxenlivet.

Resultatet från detta arbete är nu publicerat i tidskriften Nordic Journal of Psychiatry:

Söderström, S., Pettersson, R., Edlund-Söderström, K., Ganse, G., Holmkvist, E., Westin, O., Haglund, L. (2014). Development of a Swedish Comprehensive International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) Core Set for adult patients with attention-deficit hyperactivity disorder (ADHD). Nord J Psychiatry, 68(3):161-8.