Senast ändrad: 2024-03-20

Datainsamling och datahantering i Livandas mobilapplikationer

Nedan beskrivs hur data samlas in och behandlas för varje specifik mobilapplikation.

Om mobilapplikationen används i kombination med någon av Livandas webbapplikationer så gäller Livandas policy för hantering av data i dessa. Du hittar mer information kring detta under Livandas dataskyddspolicy via länken nedan.
Dataskyddspolicy

Sömnoptimeraren

Sömnoptimeraren är en applikation för att registrera sömntider, få statistik över sin sömn och rekommendationer för att för att sova bättre. Data i form sömntider samlas in för applikationens grundfunktioner.

Data sparas lokalt på användarens enhet (Android/iPhone). Om användaren använder Livandas webbapplikation "Sömnproblem" så finns möjlighet att dela data mellan användarens konto på Livanda och mobilapplikationen. Data som delas är sömntider. Synkroniseringen av data sker via ett Web API (HTTP based Application Program Interface) och informationen skickas i krypterad form över SSL (Secure Socket Layer).

Radering av data

Alla data i den mobila applikationen raderas när användaren raderar applikationen från den mobila enheten.

Om användaren har arbetat parallellt i Livandas webbapplikation "Sömnproblem" och synkroniserat data mellan applikationerna så sparas också sömntider i databas hos Livanda tillsammans med data från olika hälsoformulär samt information som deltagaren själv skriver in angående sitt hälsotillstånd i de övningar som ingår i webbapplikationen. Dessa data sparas i 12 månader efter att deltagarens programtid utgått. Därefter raderas större delan av den data som är kopplad till användaren förutom sömntider och data från hälsoformulär som används i Livandas utvärderings- och utvecklingsarbete.

De data som ej raderas anonymiseras. Detta innebär att kopplingen mellan eventuella adressuppgifter (som sparas av bokföringsmässiga skäl) och personliga data kommer att brytas så att personliga data inte går att spåra till en enskild person.

Användare av Livandas webbapplikation har rätt att begära att att få all sin data raderad. I detta fall ber vi dig att kontakta Livanda via e-post på adressen support@livanda.se.

Kontakt angående dataskydd

Livanda - Internetkliniken AB
Lilla Laggaruddsvägen 19
771 92 Ludvika
Tel: 0733-686888

E-post