Sömnproblem (insomni)

Sömndiagnosen insomni innebär allvarliga och långvariga sömnproblem. Sömnproblemet i sig gestaltar sig i allmänhet på samma sätt som vid lättare och tillfälliga sömnproblem, det vill säga med:

Sömnproblem/Insomni
 • Minskad sömnlängd
  (insomni: reducerad sömn med minst 90 minuter i relation till den personligt normala sömnlängden)
 • Svårigheter att somna
  (insomni: mer än 30 minuters insomningstid)
 • Nattliga uppvaknanden
  (insomni: mer än 4 uppvaknanden per natt där man sammanlagt är vaken mer än 45 minuter)

För att uppfylla diagnosen insomni skall sömnproblemet karaktäriseras av minst ett av ovanstående. Dessutom måste problemen pågått under lång tid och påtagligt påverka ork och funktion i vardagen:

 • Sömnproblemen skall ha pågått under minst en månad och minst 3 dagar i veckan.
 • Trötthet och nedsatt funktionsförmåga dagtid.