Handbok för oglada

Vetenskapligt förankrade metoder för ökad glädje och livskvalitet

Är du deprimerad, nedstämd eller bara oglad i största allmänhet? Då är du långt ifrån ensam! Idag räknar man med att uppemot 25 procent av kvinnorna och 10 procent av männen någon gång kommer att vara kliniskt deprimerade. Till det kommer ett mycket stort antal människor som “bara” är nedstämda eller oglada!

Handbok för oglada

Även om det är skrämmande siffror kan man samtidigt konstatera att det inte behöver vara på det viset! Idag finns nämligen en många verktyg som effektivt påverkar ens mående på ett postivt sätt. I denna bok får du tillgång till en lång rad av dessa metoder och strate­gier. De flesta har sin utgångspunkt i kognitiv beteendeterapi (KBT), och alla är sådana som i forskning har visat sig ge en tydlig effekt för att minska nedstämdhet och depression – och skapa ökad livsglädje!

Boken är förhoppningsvis även användbar för dig som arbetar med vård av människor, och den inne­håller både förklaringsmodeller och arbetsformu­lär som kan användas i den egna verksamheten. Alla bokens formulär kan också laddas ner från www.kbtakademin.se och användas fritt.

NY UTGÅVA med extramaterial (QR-video)!

Författare: Lars Ström och Per Carlbring

Pris 198 kr (inkl moms och frakt)

OBS! Vid leveranser till andra länder tar vi ut en fraktavgift baserad på svenska Postens avgifter (80-130 kr).

Fyll i beställningsformuläret nedan. Boken skickas tillsammans med faktura till dig per post inom en vecka. Betalningsvillkor 30 dagar.

Beställning