Stress och utmattningssyndrom

Det är ett par saker som kan vara bra att hålla i minnet när det gäller stress. Det ena är att stress i sig inte är en diagnos eller sjukdom - det är i grunden ett normaltillstånd, en funktion inom oss som hjälper oss att klara påfrestningar.

Stress och utmattningssyndrom

Däremot är det så att en hög stressnivå under lång tid kan leda till en diagnos - till olika sjukdomar som i sig innebär hälsoproblem av mer eller mindre allvarlig art. Det andra som kan vara bra att tänka på är att vi tål mycket stress! Det är först efter mycket lång tids påfrestning, utan möjlighet till återhämtning, som systemet blir så överansträngt att det uppkommer sjukdomar av olika slag.

Stressens roll i uppkomst av sjukdomar

Man skulle kunna tro att problemet med stress är att vi helt enkelt inte orkar fortsätta vår kamp mot påfrestningarna omkring oss - att stressreaktionen inte orkar längre och att vårt försvar lägger av. Riktigt så är det inte. Stresshormonerna, som är kärnan i systemet, nybildas hela tiden. Problemet är att själva stressreaktionen sliter på oss. Vår kropp (hjärta, blodkärl, mag-tarm-system, immunförsvar) tar efter en tid skada av att vi hela tiden är på spänn, eller att vi gång på gång slår på försvaret mot tänkbara hot omkring oss. Den nötningen ser ut på olika sätt för olika delar av kroppen. Vi är olika känsliga som individer - och resultatet av för hård stress därför kan yttra sig på helt olika sätt för olika människor. Det handlar bland annat om vilken livsstil vi har.

Varningstecken

Det finns en del varningstecken som kan vara bra att vara uppmärksam på - och som alla är tecken på att man börjar bli "utmattad" av de många påslagen av stress. Att lyssna till kroppens signaler och bli medveten om hur stress känns för just dig är ett bra första steg i stresshantering!

Fysiska reaktioner:

 • Spänd i muskler
 • Ofta huvudvärk
 • Ofta hjärtklappning
 • Sömnproblem
 • Ofta ont i magen
 • Högt blodtryck
 • Sexuella problem

Kognitiva reaktioner:

 • Minnesproblem
 • Svårt att bestämma sig
 • Koncentrationssvårigheter
 • Rastlöshet
 • Känsloreaktioner
 • Humörsvängningar
 • Mer irritation än vanligt
 • Nedstämdhet
 • Oro och ångest

Beteendeförändringar:

 • Sämre matvanor (ibland bara kaffe till frukost)
 • Ökat alkoholintag - för att lugna sig
 • Fler cigaretter per dag (om du röker)