Köpvillkor

1. Allmänt

Livandas produkter är tjänster som kan användas av en licenstagare (kunden).

2. Avgifter och betalning

Kunden är skyldig att betala registreringsavgiften för tjänsten enligt vid var tid gällande prislista. Betalning kan ske mot faktura (pappers- eller e-faktura) alternativt med kreditkort över internet. Livanda använder företaget PayEx för internetbetalning. PayEx är en av Nordens största betaltjänstföretag. PayEx betalningslösningar är PCI-certifierade av Visa och MasterCard. Av säkerhetsskäl lagras inte känslig betalningsinformation som exempelvis kortnummer hos Livanda. All information som läggs in krypteras istället på betalningssidorna hos PayEx som är säkrade med SSL-certifikat.

Om licensen erhållits genom företag eller annan utlämnare betraktas företaget eller utlämnare som kund och reglerar avgifter mot Livanda enligt överenskommelse.

3. Anslutning

För varje tjänst erhåller kunden en användaridentitet och lösenord. Abonnenten är ansvarig för att varje lösenord förvaras på ett betryggande sätt så att obehöriga inte kan ta del av det. Livanda har rätt att av tekniska eller driftmässiga skäl ändra kundens användaridentitet och lösenord. Livanda får inte lämna ut kunduppgifter eller användaridentitet. Inloggning säkras utöver det med BankId eller annan två-faktorsautentisering.

4. Ansvar

Kunden är i förhållande till Livanda ensam ansvarig för den information som överförs. Livanda är inte skadeståndsskyldigt för skada eller förlust i händelse av fördröjning, avbrott, utebliven eller felaktig leverans av data eller omständighet av liknande slag. Livanda är inte heller skadeståndsskyldigt om någon behörig eller obehörig gör intrång i abonnentens eller annans datorresurs och skaffar tillgång till, förstör eller förvanskar data eller information. Kunden får inte använda tjänsten på ett sådant sätt att avsevärda olägenheter uppstår för Livanda eller någon annan. Kunden skall hålla Livanda skadelös för krav riktade från tredje man mot Livanda på grund av användningen av tjänsten.

5. Medicinskt ansvar

Innehållet i Livandas program varken kan eller ska användas som grund för att ställa diagnos. Livanda tar inte medicinskt ansvar för deltagares/kunders hälsa, utan uppmanar alla kunder med hälsoproblem att alltid uppsöka läkare för att bedöma huruvida programinnehållet är relevant för respektive kunds hälsosituation. Livanda tar inte ansvar för någon form av skada som kan vara ett resultat, direkt eller indirekt, av användning eller felanvändning av information som finns i eller hänvisas till i våra dokument.

6. Upphovsrätt

Allt material på dessa sidor tillhör, och är upphovsrättsligt skyddat av Livanda. Materialet får inte kopieras, säljas, distribueras eller på något annat sätt återges utan skriftlig tillåtelse från Livanda. Användare får dock fritt göra utskrifter av materialet för privat, icke-kommersiellt bruk.

7. Omfattning

Genom detta avtal på Livandas självhjälpsprogram erbjuds kunden anslutning till Livandas tjänst. Därutöver kan kunden teckna avtal om tilläggstjänster, vilka tillhandahålls mot särskild avgift. Tjänstens omfattning specificeras närmare i produktbeskrivningen för respektive program. Abonnemanget förutsätter att abonnenten har nödvändig utrustning som dator för uppkoppling till Internet och programvaror för Internetanslutning och Internetanvändning.

8. Två ångerveckor

Livanda tillämpar ångervecka. Det innebär att du har rätt att ångra ditt köp inom två veckor från det att du registrerat dig för ett program. Enklast ångrar du dig genom att meddela det per mail till info@livanda.se. Om du ångrar dig, men redan har betalat programmet, betalar vi tillbaka pengarna på det sätt du vill.
OBS! Ångerveckorna gäller inte om du beställt och utnyttjat frågetjänsten till våra psykologer.

9. Avtalstid

Licensen gäller enligt villkoren för respektive program, från det att kunden godkänt detta avtal. I och med att kunden registrerar sig med registreringskod har avtalet accepterats.

10. Ändringar av avtalsvillkor m.m.

Livanda har rätt att ändra dessa villkor eller tjänstens omfattning tre månader efter det att abonnenten skriftligen underrättats. Mindre ändringar av villkoren eller tjänstens omfattning får dock ske en månad efter det att abonnenten skriftligen underrättats.

11. Behandling av personuppgifter

De uppgifter du lämnar behandlas konfidentiellt. När du som användare köper ett av våra självhjälpsprogram så hamnar de uppgifter du lämnar i vårt kundregister. I de fall personnummer används, t.ex. med BankID, så sparas det med stark kryptering i vår databas. Dina adressuppgifter används endast för att göra fakturautskick och lämnas inte vidare till tredje part.
De personliga uppgifter du som användare skriver in i självhjälpsprogrammet används endast för administration av tjänsterna och för att du som användare skall ha tillgång till dina data under programtiden. De enda personer på Livanda som har tillgång till dessa persondata är våra psykologer och dessa omfattas av sjukvårdslagens tystnadsplikt.
Genom att acceptera dessa villkor godkänner du som användare denna behandling av personuppgifter.
Tolv (12) månader efter programtidens slut - eller om deltagaren själv väljer att avbryta sitt deltagande - kommer personliga data (data som kunden skrivit in i sitt program) att anonymiseras. Detta innebär att kopplingen mellan adressuppgifter (som vi spar av bokföringsmässiga skäl) och personliga data kommer att brytas så att personliga data inte går att spåra till en enskild person.