Depression och nedstämdhet

Livanda har tagit fram detta terapiprogram (s.k. internetterapi eller terapi på nätet) för att människor på egen hand skall kunna arbeta med nedstämdhet och depression. Programmet bygger på de senaste metoderna inom kognitiv beteendeterapi (KBT), metoder som har visat sig ge utomordentligt bra resultat för personer som lider av depression och nedstämdhet. I programmet arbetar du ungefär som du skulle ha gjort om du besökte en kognitiv beteendeterapeut.

Här kan du läsa mer om nedstämdhet och depression.

Depression

 • 14 olika verktyg baserade på KBT
 • Tillgång till programmet i 15 veckor
 • Tjänsten behandlarstöd tillval
 • Betala via e-faktura eller kort

Pris 545 kr

Köp direkt

Terapiprogrammet

Programmet är upplagd som en kurs där du får bekanta dig med olika verktyg som har visat sig påverka nedstämdhet på ett positivt sätt. I programmet ingår 14 olika verktyg. Du kan jobba med varje verktyg hur länge du vill men vi rekommenderar att du arbetar med ett verktyg mellan 3 och 5 dagar. Du har tillgång till kursen i 15 veckor.

Passar programmet dig?

Internetterapi för att hantera depression och nedstämdhet

Formulär och resultat

Under programmets gång fyller du med jämna mellanrum i formulär med frågor relaterade till ditt mående och fungerande. Resultatet från dina svar visas sedan i grafisk form. På så sätt kan du följa din utveckling under programmets gång.

Resultatgraf

Behandlarstöd - fråga våra psykologer

Som ett tillval till programmet kan du beställa vår tjänst "Behandlarstöd", som innebär att du har möjlighet att ställa personliga frågor till våra psykologer. Dessa svarar dig personligen via en fråge- och svarsfunktion i programmet, i regel inom 24 timmar (dock ej på helger). Kostnaden för denna tjänst är 1000 kr.

Passar programmet dig?

Livandas program Depression är ett självhjälpsprogram. Det betyder att du gör det mesta jobbet själv - med stöd av den information och de verktyg som ingår i programmen.

Självhjälpsprogram kräver att deltagaren har kraft och motivation att ta på sig mycket av arbetet med sin hälsa själv. Det är något som kan vara svårt, när problemen är för svåra och komplicerade. Programmet är av den anledningen i första hand avsett för personer med lindriga till medelsvåra symtom på nedstämdhet och depression. Vid svårare depression skall man i första hand söka hjälp hos läkare.

Det finns också andra problem där depression ofta ingår som en del. Dessa problem kräver professionell medicinsk vård där man tar hänsyn till alla aspekter av sjukdomen och då är inte ett självhjälpsprogram av denna typ att rekommendera.

Vid nedanstående problematik skall man alltid i första hand söka hjälp inom sjukvården:

Svår depression: Det finns inga definitiva kriterier för svår depression. Symtomen är i stort desamma som vid lindrigare depression men ofta förekommer flera symtom och dessa är mer uttalade. Om man känner igen sig i de flesta av nedanstående beskrivningar så är depressionen sannolikt svår. Svår depression kräver i första hand medicinsk behandling (ev. i kombination med psykoterapi).

 • Förlorat i princip allt intresse och all glädje för tidigare uppskattade aktitiviteter.
 • Förlorad aptit och betydande viktnedgång under kort tid.
 • Sömnlöshet eller mycket större sömnbehov än vanligt så gott som dagligen.
 • Mycket negativt tankeinnehåll och känslor av värdelöshet så gott som hela tiden.
 • Kroppslig oro eller kraftig tröghet i kroppen så gott som hela tiden.
 • Mår i allmänhet sämre på morgonen.
 • Har tidigare haft flera djupa depressionsepisoder.
 • Återkommande tankar på att ta sitt liv.

Självmordstankar och/eller självskadande beteenden: I depressionens natur ligger en negativ syn på världen och sig själv och med det följer ofta tankar på att ta sitt liv. Är självmordstankar en uttalad del av depressionsbilden - att du allvarligt övervägt självmord eller gjort självmordsförsök, så är det viktigt att du får professionell hjälp inom sjukvården (här är en personlig kontakt viktig). Likaså är andra självskadande beteenden, t.ex. att skära sig själv, ofta relaterade till depression och likaså här krävs en mer avancerad hjälp.

Bipolär sjukdom: Bipolär sjukdom kännetecknas av perioder av depression som avlöses av maniska perioder (förhöjd sinnesstämning med perioder av extrem upprymdhet och energi och minskat sömnbehov). Denna typ av problematik kräver i första hand medicinsk behandling.

Bulimi - ätstörningar: Kraftiga och hastiga viktförändringar, och undernäring, ger i sig så stora fysiologiska förändringar att det kan utlösa depressionssymtom. I dessa fall bör ätstörningen behandlas i första hand.

Missbruk: Missbruk av droger (t.ex. alkohol) eller läkemedel (t.ex. bensodiazepiner) är ofta förenat med depression. Detta kräver att man behandlar både missbruket och depressionen.

Kroppsliga sjukdomar: Det finns flera kroppsliga sjukdomar som är direkt förenade med depression - till exempel störningar i sköldkörtelns eller bisköldkörtlarnas funktion, diabetes och tumörsjukdomar. Om du är osäker på om din depression beror på kroppslig sjukdom så bör du få en utredning gjord av läkare.