Kontaktuppgifter

E-post:
Organisationsnr: 556642-9337
Bankgiro: 5664-5872

Programsupport

Lars Ström och Richard Pettersson

Försäljning

Lars Ström

Vetenskaplig rådgivare

Mats Fredrikson
professor, med.dr, fil.dr. leg psykolog
Psykologiska Institutionen
Uppala Universitet