Videoterapi

Välj din region för priser

Videoterapi - Livanda i samarbete med Pratamera.nu

Så går det till

Skapa ett ärende på Capio Go genom att klicka på knappen nedan. En webbsida hos Capio öppnas i nytt fönster. Välj där "Starta ditt besök", logga därefter in med mobilt bankID och välj "Starta nytt ärende". Efter det får du välja sökorsak, om du har svårt att välja så välj Psykiska besvär, och får svara på några frågor och får därefter hjälp av en sjuksköterska vidare.

Capio Go - skapa ärende

Mer om tjänsten

I samarbete med Capio Go erbjuder Livanda videoterapi. Capio Go är Capios digitala vårdgivare och bedriver behandling för lätta till medelsvåra besvär med nedstämdhet, stress, ångest, oro, kris eller sömnbesvär. Behandlingen ingår som en del i den offentliga sjukvården och är därför endast förknippad med en patientavgift i vissa regioner.

Kontakten börjar med att du får svara på några frågor om ditt mående och därefter får hjälp av en sjuksköterska att boka ett första besök med en av Capio Gos psykologer alternativt hjälp vidare till en av Capios vårdcentraler beroende på var du blir bäst hjälpt.

I besöket med psykologen får du sedan svara på frågor om din livssituation och dina besvär varpå ni gemensamt landar i en plan framåt över hur du kan hantera dina besvär. Planen kan vara vidare kartläggning, någon form av intervention eller att påbörja ett av Livandas program. Återbesök bokas från gång till gång där tiden till nästa besök bestäms tillsammans utifrån behov och intervention.

Videoterapi har generellt visat sig fungera lika bra som fysiska besök vid de flesta besvär. Det har också fördelen att du kan befinna dig var som helst där det finns en fungerande uppkoppling och därmed kan få till en behandling där det passar dig. Själva samtalet genomförs via krypterad videolänk i din webbläsare (vilket inte kräver någon särskild programvara) eller Capios app.

Videoterapin kan också kombineras med något av Livandas internetbaserade program. Detta beslut fattas tillsammans med psykologen du träffar, men om du önskar genomgå en sådan behandling får du gärna lyfta det önskemålet med psykologen.

Fördelar med vår videoterapi

 • TERAPI PÅ DINA VILLKOR
  Du kan välja när och där det passar dig bäst att ha terapi.
 • KORTA VÄNTETIDER
 • ANONYMT, PRIVAT OCH SÄKERT
  Du slipper väntrum och att behöva mötas ansikte mot ansikte med andra människor. Du kan sitta var du vill och vara precis som du är. Allt sker krypterat med högsta säkerhet.
 • BASERAT PÅ FORSKNING
  Alla behandlare jobbar med metoder som är vetenskapligt förankrade. KBT, ACT och andra evidensbaserade metoder använder vi oss av.
 • VÄLUTBILDADE OCH ERFARNA PSYKOLOGER