Sveriges första och största leverantör av kognitiv beteendeterapi (KBT) via Internet

Varför KBT via Internet (iKBT)?

  • Inga väntetider
  • Arbeta var och när du vill
  • Låg kostnad

Våra terapialternativ

Privat


Du arbetar på egen hand med ett av Livandas självhjälpsprogram.

Internetterapi

Våra internetbaserade självhjälpsprogram är upplagda som online-kurser där du på egen hand arbetar med olika verktyg och metoder baserade på kognitiv beteendeterapi (KBT).

Pris 545 kr

Via sjukvården


Dessa tjänster är kopplade till vårdvalet och journalförs och genomförs i samarbete med vårdföretaget Capio Go.

Internetterapi med psykologkontakt

Du arbetar med ett av Livandas internetbaserade självhjälpsprogram och har terapeutiskt stöd via en kontaktfunktion i programmet.

Pris 0-250 kr

Högkostnadsskydd och frikort gäller. Gratis under 20 år.

Välj din region och klicka på "Läs mer och boka här"

Videoterapi

Videoterapi - terapi online via videosamtal. Kan kombineras med ett av Livandas internetbaserade självhjälpsprogram.

Pris 0-250 kr per samtal

Högkostnadsskydd och frikort gäller. Gratis under 20 år.

Välj din region och klicka på "Läs mer och boka här"


Välj det program som passar dig bäst

Våra internetbaserade självhjälpsprogram är upplagda som online-kurser där du successivt får arbeta med olika verktyg och metoder, som i forskning har visat sig ha en betydande effekt på vårt välmående och vår livskvalitet.

Om du har svårt att avgöra vilket program som passar dig så kan något av våra test, på vår parallellsajt psykologiskatester.se, ge dig vägledning.

Testa dig


Internetterapi för vårdgivare och företag

Är du läkare eller psykolog och vill kunna använda våra självhjälpsprogram som stöd till dina klienter eller som stöd i ditt eget arbete? Representerar du ett företag som vill erbjuda våra självhjälpsprogram till sin personal? Besök då Livandas portal för vårdgivare och företag.

Till vårdportalen

Licenskund

Aktivera din licenskod nedan om du är kund med licens från företag eller vårdgivare.

Aktivera din licens


Samarbetspartners

ApoteketSOS InternationalMåBraRegion GävleborgLandstinget VästernorrlandVästerbottens läns landstingBeteendeterapeutiska föreningen