Livanda Internetkliniken

Sveriges första och största leverantör av
kognitiv beteendeterapi (KBT) via Internet

Varför självhjälp och KBT via Internet?

- Direkt tillgång till behandling - inga väntetider
- KBT är en evidensbaserad terapiform
- Kostnadseffektivt

Nyhet!

Välkommen till våra nya portal och ta del av våra kostnadsfria psykologiska tester. Här kan du också köpa vår nya produkt "Sömndagbok med grafer" för endast 39 kr!

www.psykologiskatester.se

Internetterapi för vårdgivare och företag

Är du läkare eller psykolog och vill kunna använda våra självhjälpsprogram som stöd till dina klienter eller som stöd i ditt eget arbete? Representerar du ett företag som vill erbjuda våra självhjälpsprogram till sin personal? Besök då Livandas portal för vårdgivare och företag.

Till vårdportalen

Licenskund

Aktivera din licenskod nedan om du är kund med licens från företag eller vårdgivare.

Aktivera licens


Samarbetspartners

ApoteketSOS InternationalMåBraRegion GävleborgLandstinget VästernorrlandVästerbottens läns landstingBeteendeterapeutiska föreningen