KBT bygger på inlärningsteori

Även om man inom Kognitiv beteendeterapi (KBT) tar med genetiken som en viktig del i hur människan är formad är det inlärning som ses som det mest centrala (och också det som är möjligt att förändra).

Vad är inlärning?

Inlärning är egentligen något mycket mera än det vi normalt tänker på när vi säger att vi lär oss något. Inom KBT anser man att vi lär oss det allra mesta - med vårt genetiska arv som grund. Vi lär oss hur vi ska tänka om vissa situationer, vi lär oss att bete oss på olika sätt, vi lär oss när vi ska känna oro och nedstämdhet, vi lär oss hur vi ser på oss själva. Allt det vi är och tänker är format av allt det vi upplevt, och av de reaktioner vi har fått på det vi gjort.

Vissa saker lär vi oss mycket snabbt - och generna kan till och med vara förberedda för extra snabb inlärning - till exempel för vissa fobier.

Fördelar och nackdelar styr inlärningen

Drivkraften för all inlärning är att det har en funktion. Det som ger oss någon slags belöning eller fördel brukar vi göra oftare, och det som ger oss någon slags bestraffning eller nackdel brukar vi göra så sällan som möjligt.

Om du råkar vinna på en lott ett par gånger tar det inte emot så mycket att köpa en till. Du känner dig oftare frestad när du går förbi lottförsäljaren än du skulle ha gjort annars. Samtidigt har du minnet av tant Signe som du tyckte om och som varnade dig för "speldjävulen", en framtida nackdel som du delvis tror på. Hur du gör beror på vilka fler delar som är med - och vad som väger tyngst. Det kan låta enkelt när man sammanfattar det så här, men i praktiken är det förstås ett mycket komplicerat samspel.

Undvikandet som begränsar

För många människor är det en typ av inlärt beteende som dominerar och som begränsar - undvikandet. Hotsituationer är något som hjärnan är extremt väl förberedd på, och vi lär oss lättare än annat att läsa in möjliga hot i vår omgivning.

Ett vanligt exempel på ett sådant hot är andras ogillande (och risken att i förlängningen bli ensam). Detta gör att många av oss undviker sådant som innebär en risk för ogillande. Vi låter bli att säga nej, vi undviker konflikter, vi säger inte vad vi vill, vi jobbar så fort vi kan, vi är extra duktiga. Och vi förlorar lätt oss själva någonstans på vägen.

Att hitta dessa undvikandebeteenden och systematiskt pröva alternativa handlingssätt är en viktig ingrediens i kognitiv beteendeterapi.