KBT och terapi på nätet (iKBT)

Internetterapi med kognitiv beteendeterapi (iKBT) har nu använts under många år. Resultaten har genomgående visat sig vara goda och idag är Internetterapi en behandlingsform som till och med rekommenderas av socialstyrelsen vid måttlig ångest och depression.

Kurs för självförändring

Man kan se på Internetterapi som en kurs i självförändring. Programmen är nämligen upplagda på ungefär samma sätt som en kurs, där man dels skaffar sig kunskap om hur vi människor fungerar, dels använder sig av olika verktyg för att påverka sitt eget mående och livssituation.

Experiment och utmaningar

Precis som i vanlig "öga-mot-öga-terapi" handlar Internetterapi om att göra förändringar i sitt liv. Varje människa lever sitt liv med sina svårigheter, och det finns inga "trix" som löser upp alla problem. En av huvudingredienserna är att göra små systematiska experiment, där man prövar vad som händer om man gör på ett annat sätt än man brukar, om det finns andra sätt som fungerar lite bättre. Det kan också handla om att "träna" på sådant som man inte är så van vid, eller som man av olika anledningar har börjat undvika.

Arbetsmaterial

Inom KBT använder man ofta olika arbetsformulär. Ofta uppmanas man också att tänka igenom vissa saker och skriva ned det man kommer fram till, till exempel mål och visioner som man har. Det finns tre viktiga poänger med detta:

  • Det man skrivit in finns kvar, så att man komma tillbaka vid senare tillfällen och komplettera eller fundera vidare.
  • Man får sina tankar och funderingar på papper, vilket ofta gör dem mycket tydligare.
  • Det du skrivit in på ett ställe kan återkomma på ett annat ställe

Att se förändringar

Ytterligare en poäng med Internetterapi är att man får en tydlig bild av om det sker någon förändring eller inte. Genom att göra skattningar av sitt mående med jämna mellanrum kan programmet automatiskt skapa diagram som gör att du lätt kan se eventuella framsteg du gör.