Vi är Livanda

Lars Ström - Fil dr, VD för Livanda
Lars är psykolog och har doktorerat på "Självhjälpsbehandling via Internet" vid Uppsala Universitet. Lars är journalist och författare och bedriver parallellt en egen psykologpraktik.
E-post:

Richard Pettersson - Design och programutveckling
Richard är examinerad psykolog, författare och arbetar parallellt med Livanda även med forskning/utveckling på Landstinget i Västmanland.

Livandas styrelse består av

Mats Fredrikson
Psykolog, fil dr, med dr.
Professor vid Institutionen för Psykologi i Uppsala.

Lars Ström - VD
se ovan


Till sin hjälp har styrelsen tre senior advisers med lång erfarenhet inom en rad områden:

Albert Öjermark
Har mångårig erfarenhet från bank, finans och försäkring, bl. a. som VD, marknadschef, och styrelseledamot.

Jan Rosenström
Engagerad i ett antal styrelser. Tidigare vVD IBM Sverige, vVD Exportrådet och VD Livsmedelsföretagen.

Lars Bern
Författare och debattör, teknologie doktor.
Tidigare vice ordförande i Cancerfonden.
Tidigare VD för Ångpanneföreningen.