Återhämtning och välmående

Om du någon gång har drabbats av utmattning, eller om du upplever att du närmar dig en sådan gräns och vill förebygga att det händer, då är det framför allt tre saker du behöver fokusera på. I det här programmet kommer du att få arbeta med alla tre.

  • Glädjeaktiviteter
  • Fungerande återhämtning
  • Positiva utmaningar

Det handlar alltså om sådant du gör i din vardag. Till det kommer förstås också tankar och känslor, något du får arbeta med parallellt genom hela programmet.

Återhämtning och välmående

  • 7 olika verktyg baserade på KBT
  • Tillgång till programmet i 12 veckor
  • Tjänsten behandlarstöd tillval
  • Betala via e-faktura eller kort

Pris 545 kr

Köp direkt

Terapiprogrammet

Våra program bygger på de senaste metoderna inom kognitiv beteendeterapi (KBT), metoder som har visat sig ge mycket bra resultat vid en lång rad problemområden. Programmet är upplagd som en kurs där du får bekanta dig med olika verktyg som har visat sig vara effektiva för återhämtning efter utmattning och/eller för att öka välmåendet generellt. I programmet ingår 7 olika verktyg. Du kan jobba med varje verktyg hur länge du vill men vi rekommenderar att du arbetar med ett verktyg mellan 3 och 5 dagar. Du har tillgång till kursen i 12 veckor.

Formulär och resultat

Under programmets gång fyller du med jämna mellanrum i formulär med frågor relaterade till ditt mående och fungerande. Resultatet från dina svar visas sedan i grafisk form. På så sätt kan du följa din utveckling under programmets gång.

Resultatgraf

Behandlarstöd - fråga våra psykologer

Som ett tillval till programmet kan du beställa vår tjänst "Behandlarstöd", som innebär att du har möjlighet att ställa personliga frågor till våra psykologer. Dessa svarar dig personligen via en fråge- och svarsfunktion i programmet, i regel inom 24 timmar (dock ej på helger). Kostnaden för denna tjänst är 1000 kr.