Generaliserad ångest (GAD)

Oroar du dig överdrivet för småsaker? Är du perfektionist? Har du hela tiden en malande oro över olika vardagsproblem, saker som skulle kunna hända? Har du dessutom problem att stänga av oron och skjuta tankarna åt sidan? Då lider du troligen av generaliserad ångest.

Generaliserad ångest (GAD)

Generaliserad ångest (GAD) innebär något man skulle kunna kalla framtidsfobi. En person med GAD känner framför allt en stark och malande oro för en rad olika saker och har svårt att koppla av. Muskelspänning och rastlöshet är vanliga symtom, liksom koncentrationssvårigheter.

För att uppfylla kriterierna för generaliserad ångest ska du:

 • Ha känt stark oro/ångest för flera olika saker minst halva tiden de senaste 6 månaderna.
 • Ha upplevt tydliga svårigheter att kontrollera oron/ångesten.
 • Ha känt av minst tre av följande symtom i samband med din oro. Ett par av symtomen ska man ha känt av mer än hälften av dagarna senaste 6 månaderna.
  1. rastlöshet
  2. lätt uttröttbar
  3. svårt koncentrera sig
  4. irritabilitet
  5. muskelspänning
  6. sömnproblem
 • Ha en oro som inte är en följd av andra medicinska eller psykiska problem (till exempel depression, bulimi, sköldkörtelproblem, psykos mm).
 • Ha en oro som är så pass allvarlig att den stör normal livsföring.
 • Ha en oro som inte är en effekt av medicinering, alkohol eller andra droger.