Social fobi - social ångest

Tillhör du de blygas skara? I så fall har du något gemensamt med ungefär en femtedel av befolkningen i Sverige, och uppemot hälften av alla studenter. Blyghet kan man säga är en lindrigare variant av social fobi (eller social ångest som det numera heter).

Social fobi

Social ångest innebär att man har en stark och ihållande rädsla för en eller flera sociala situationer. I regel handlar det om att göra något där andra granskar det man gör. Det kan handla många olika situationer, som att uppträda inför andra, äta med andra eller att urinera på en offentlig toalett.

Att hamna i dessa situationer skapar nästan alltid en stark rädsla eller ångest, och det kan också hända att man då också upplever det man kallar panikattacker.

Om du har social ångest är du förmodligen ganska medveten om det, och anklagar dig själv som dum och överkänslig, eftersom du tycker att du borde klara såna situationer.

Hela 13 % lider av social fobi någon gång under livet - vilket gör det till ett av de absolut vanligaste psykologiska problemen.

För att uppfylla kriterierna för Social ångest ska du:

  • Ha upplevt en stark och ihållande rädsla för en eller flera sociala situationer där du utsätts för obekanta personer eller för risken att bli granskad av andra.
  • Nästan alltid få ångest för dessa situationer. Ångesten kan ibland vara så stark att du får en panikattack.
  • Själv uppfatta det som att din oro för situationerna är överdriven och ologisk.
  • Undvika de fruktade sociala situationerna eller genomlida dem under svår ångest/starkt obehag.
  • Uppleva undvikandet - eller genomlidandet av - de sociala situationerna som ett mycket störande problem för att leva ett bra liv.