Vanliga frågor

Här kan du läsa svaren på några av de vanligaste frågorna vi får kring våra internetbaserade självhjälpsprogram. Om du undrar över något så går det bra att kontakta oss.

Är programmet det samma som psykoterapi eller behandling?

Innehållet i våra internetbaserade självhjälpsprogram är i princip det samma som det du skulle fått om du besökte en kognitiv beteendeterapeut. Däremot finns det avgörande skillnader mellan självhjälpsprogram på Internet och sedvanlig psykologisk behandling. De största skillnaderna är att kontakten med en behandlare är begränsad och det är svårt att göra anpassningar till individuella behov. Det är idag också omöjligt att ställa diagnos på Internet. Ansvar, motivation och arbete med programmet ligger således till stor del hos deltagaren och av den anledningen skall programmet mer som en kurs för egenbehandling. Man skulle kunna likna det vid receptfria läkemedel eller en avancerad och interaktiv självhjälpsbok.

Blir man botad?

Det finns idag ingen metod eller behandling, inklusive medicinsk behandling, som ger garanterad hjälp för alla människor. Vi kan alltså inte garantera att du blir fri från dina problem. De metoder vi använder oss av är dock genomgående sådana som i forskning visat sig ge det bästa resultatet för de områden de är avsedda. Om du följer programmet så är chansen stor att du mår bättre och upplever ökad livskvalitet. Att lära sig hantera problem själv stärker också självkänslan och gör att man är bättre rustad att hantera eventuella framtida problem.

Skall jag sluta med medicinering?

Inget av våra program innebär att du ska avbryta en pågående medicinering. Om du tar receptbelagda mediciner skall du alltid samråda med din läkare om du önskar avsluta eller förändra medicineringen.

Kan man gå en annan behandling samtidigt?

Det finns inga hinder till att du genomgår annan behandling, t.ex. medicinsk behandling, samtidigt som du arbetar med programmet.