Livandas välmåendetips

Välmåendetips för vecka 25

Välmående

Att frigöra sig från negativa tankar

Från och till fylls vårt tankeinnehåll av negativa tankar – tankar som nedvärderar den egna förmågan, är riktade mot framtida problem eller är fyllda av oro och ångest över sådant som redan hänt. Alla har vi sådana tankar – tankar som mer eller mindre är automatiska och som bidrar till stress och oro.

Ett sätt att frigöra sig från sina negativa tankar, och minska den makt de har över vårt mående, är att observera dem i stället för att följa med i dem.

Gör så här:
Hejda dig då och då i vardagen och ”lyssna” på dina tankar. Var speciellt observant på dina tankar när du upplever starka känslor – t ex när du känner dig irriterad, arg, eller ledsen.

Observera endast tankarna utan att följa med i dem. ”Lyssna” på dem opartiskt, dvs. lyssna utan att bedöma eller värdera varken innehållet i dina tankar eller dig själv för att du har tankarna. Se på dem som löv som flyter förbi på en bäck.

I och med att du ser opartiskt på dina tankar så förlorar de mycket av sin energi, och den makt de har över dig, eftersom du inte identifierar dig med dem. Du bryter de negativa tankemönstren och får därmed större möjlighet att själv välja om tankarna skall styra dina känslor och beteenden.


Tidigare välmåendetips