Livandas välmåendetips

Välmåendetips för vecka 5

Gör en sak i taget

Stress är i grunden en naturlig, kroppslig försvarsreaktion som slår på när vi upplever ett hot. Oavsett orsak till stressen, t ex för mycket att göra, övermäktiga uppgifter, känsliga diskussioner, så triggar stressen igång en rad reaktioner i kroppen – blodtrycket höjs, hjärtat slår snabbare, musklerna spänns med mera.

Den ökade aktivitetsnivån i kroppen medför i sin tur att vi ändrar våra beteenden – vi övergår lätt till en rad ”bråttombeteenden” – vi halvspringer i stället för att gå, försöker göra flera saker samtidigt så gott det går, vi pratar snabbare och tankarna far hit och dit.

På så sätt har stressen och våra stressbeteenden en självaccelererande effekt. Ett sätt att bromsa när stressen tar tag i en är att stanna upp och koncentrera sig på att göra en sak i taget.

Gör så här:

När du känner att stressen drar iväg med dig – stanna upp och ta ett par djupa andetag.

Koncentrera dig sedan helt och hållet på det du gör just nu. Håll kvar dig själv i det du just upplever och gör. Var närvarande i varje ögonblick – låt dig inte dras med av rastlöshetskänslan i kroppen eller av snurrande tankar. Fokusera fullt på varje litet steg i det du gör.

Du kan också fokusera på de kroppsliga sensationer som följer med i olika fysiska handlingar, t ex när du går, äter eller sitter och skriver vid datorn. Det gör dig mer medveten om hur stressen styr dig och ger dig kunskap om när du behöver slappna av.

Öva dig på detta sätt att vara här och nu och att dra i bromsen när stressen får tag i dig.


Tidigare välmåendetips