Livanda - Internetkliniken AB

Livanda startades av en grupp psykologer som under en lång rad år har arbetat med att ta fram och utvärdera självhjälpsprogram, baserade på Kognitiv beteendeterapi (KBT), för bättre hälsa och livskvalitet.

Livanda - Internetkliniken AB

Grundtanken var att göra den stora mängd kunskap som idag finns, om hur människan fungerar och kan öka sitt psykiska välmående, tillgänglig för alla de människor som behöver den. Man kan säga att tanken var att föra ut kunskapen om hur man uppnår psykisk hälsa från terapirummen till varje människas vardagsrum. Även om det kan låta gammalmodigt och 70-talsaktigt så är "psykologisk kunskap till folket" något vi tror på och verkar för!

Självhjälpsprogram på Internet

Livanda är vårt sätt att göra den kunskap vi fått och de program vi utvecklat tillgängliga för allmänheten. Just nu har vi program mot problem som stress, nedstämdhet, sömnproblem, smärta och ångestproblem (panikångest, generaliserad ångest och social fobi), bättre självkänsla och övervikt/viktminskning.