Bakgrund

Något som kanske inte är känt för så många är att Sverige tycks var det land som var först i världen med att publicera en studie om terapi via Internet.

Grundare till Internetterapi i Sverige

Det hela började redan 1998, då grundarna av Livanda, Lars Ström och Richard Pettersson, skulle göra sitt examensarbete på Psykologprogrammet i Uppsala. De hade ambitionen att försöka göra kognitiv beteendeterapi (KBT) tillgänglig utanför terapirummen. Resultatet blev det första programmet med Internetterapi i Sverige - och eventuellt också i världen.

Forskning publicerad i framstående internationell forskningstidskrift

Ja - sen är egentligen inte så mycket att tillägga. Resultatet publicerades i en internationell forskningstidskrift (Journal of Consulting and Clinical Psychology). Lars och Richard vann därefter flera priser, bland annat 2:a pris i den stora affärsplantävlingen Venture Cup 2000.

Det vi är mest stolta över är dock att projektet blev startskottet till en rad liknande arbeten vid Psykologiska Institutionen i Uppsala - och Linköping, som tillsammans gjort Sverige världskänd för sin forskning kring Internetterapi, och dag finns en rad doktorander som är riktade på forskning om just behandling via Internet.

Med detta som grund utvecklades så småningom Livanda - som fram till idag har hjälpt tusentals människor på vägen mot ökad livskvalitet.

Vår filosofi

Vi som arbetar på Livanda gör det för att vi har några saker gemensamt som vi tycker är viktiga, och som vi gärna vill dela med oss av. Vi har en stark tro på att alla människor kan utvecklas och använda sina egna inre krafter för att förändra sig själva.

Hur konstigt det än kan låta så vet vi att de flesta kan förändra sin livsstil eller bara några beteenden och genom det må mycket bättre! Vi kan bli av med många av de moderna problem som vi upplever idag.

Ambition att föra ut kognitiv beteendeterapi (KBT)

Med "vardagspsykologi" och enkla tekniker som främsta redskap hjälper vi individer att utveckla och använda sina egna inre krafter.

Vi är jordnära människor som gillar jordnära metoder. Allt som vi gör ska vara bevisat i forskning. Det är inget livselixir eller någon mystisk substans som vi predikar. Vi predikar inte överhuvudtaget. Sakligt vill vi föra fram att Kognitiv beteendeterapi är det som vi idag vet fungerar bäst av alla metoder för många hälsoproblem, och därmed också för att öka livskvaliteten.