Arbetsredskapen inom KBT

Inom KBT använder man sig av en rad metoder och arbetsredskap, och de flesta av dessa är sådana att de även fungerar över Internet (s.k. terapi på nätet eller internetterapi).

Att skaffa kunskap

Människan är klok. Att helt enkelt berätta vad vetenskapen har visat i sina experiment gör att många med problem genast får en förståelse för vad som orsakat vad - och ibland också vad de själva måste göra. Vi har själva i vår privata verksamhet exempel på hur t ex panikångest, sömnproblem och till och med fobier har blivit hanterbara efter ett enda samtal. KBT-terapeuter har inga hemligheter för sig, inga tolkningar att en sak betyder något annat.

Att forska om sig själv

Ofta fyller man i ett eller flera formulär före, under och efter en behandling. Det gör att man får en tydlig bild över om det sker någon förändring eller inte. (Minnet brukar inte vara särsilt pålitligt i sådana här sammanhang). Formulären är i regel noga kontrollerade så att man vet exakt vad det är de mäter. En typ av formulär är att föra dagbok - något som gör att man får bättre möjligheter att upptäcka just de händelser, känslor, tankar eller beteenden som är mest centrala.

Att göra experiment

Även om vi människor är kloka så fastnar vi lätt i vanor. Och även om vi intellektuellt kan förstå att vi gör fel ändrar det inte våra vanor. Första steget är ofta att göra ett experiment - att pröva om det verkligen är som man tror. Kommer alla att skratta när jag pratar? Kommer jag att må sämre om jag hälsar på en kompis?

Att utsätta sig för det obehagliga

I många fall är vanorna djupa, och känslorna så starka att man inte kan bryta ett mönster på en gång. Det redskap man då använder kallas exponering - att utsätta sig för det man undviker, ett steg i taget. Det är lite som att lära sig simma - man börjar på med benrörelser i sanden, prövar sedan på grunt vatten - för att så småningom kunna simma obehindrat.