Hantera smärta

Livandas program "Hantera smärta" är inriktat på att ge dig redskap för att bättre hantera smärta och öka din livskvalitet. Vårt program bygger på de senaste metoderna inom kognitiv beteendeterapi (KBT), metoder som har visat sig ge mycket bra resultat vid en lång rad problemområden.

Hantera smärta

  • 12 olika verktyg baserade på KBT
  • Tillgång till programmet i 12 veckor
  • Tjänsten behandlarstöd tillval
  • Betala via e-faktura eller kort

Pris 545 kr

Köp direkt

Programmet skall i första hand ses som en ett hjälpmedel för att hantera mindre långvarig smärta (och i vissa fall även minska smärtan) och öka livskvaliteten. Vid svårare problem - kronisk smärta (smärta längre än 6 månader), whiplashproblematik, kronisk trötthet och fibromyalgi - vill vi i första hand se programmet som ett komplement till annan hjälp, och inte som ett alternativ till läkar- eller psykologkontakt.

Terapiprogrammet

Programmet är upplagd som en kurs där du får bekanta dig med olika verktyg som har visat sig vara effektiva för att hantera smärtproblematik. I programmet ingår 12 olika verktyg. Du kan jobba med varje verktyg hur länge du vill men vi rekommenderar att du arbetar med ett verktyg mellan 3 och 5 dagar. Du har tillgång till kursen i 12 veckor.

Formulär och resultat

Under programmets gång fyller du med jämna mellanrum i formulär med frågor relaterade till ditt mående och fungerande. Resultatet från dina svar visas sedan i grafisk form. På så sätt kan du följa din utveckling under programmets gång.

Resultatgraf

Behandlarstöd - fråga våra psykologer

Som ett tillval till programmet kan du beställa vår tjänst "Behandlarstöd", som innebär att du har möjlighet att ställa personliga frågor till våra psykologer. Dessa svarar dig personligen via en fråge- och svarsfunktion i programmet, i regel inom 24 timmar (dock ej på helger). Kostnaden för denna tjänst är 1000 kr.