Hantera smärta

Livandas program "Hantera smärta" är inriktat på att ge dig redskap för att bättre hantera smärta och öka din livskvalitet. Vårt program bygger på de senaste metoderna inom kognitiv beteendeterapi (KBT), metoder som har visat sig ge mycket bra resultat vid en lång rad problemområden.

Programmet skall i första hand ses som en ett hjälpmedel för att hantera mindre långvarig smärta (och i vissa fall även minska smärtan) och öka livskvaliteten. Vid svårare problem - kronisk smärta (smärta längre än 6 månader), whiplashproblematik, kronisk trötthet och fibromyalgi - vill vi i första hand se programmet som ett komplement till annan hjälp, och inte som ett alternativ till läkar- eller psykologkontakt.

Hantera smärta

  • 8 olika avsnitt med fakta och övningar baserade på KBT
  • Tillgång till programmet i 12 veckor
  • Tjänsten behandlarstöd tillval
  • Betala via e-faktura eller kort

Pris: 545 kr

Köp direkt
 

Terapiprogrammet

Internetterapi för att hantera smärta

I programmet arbetar du ungefär som du skulle ha gjort om du besökte en kognitiv beteendeterapeut. Programmet är upplagt på 8 avsnitt som du till viss del kan genomföra i din egen takt - även om vi rekommenderar att man genomför ungefär ett avsnitt per vecka. Du har tillgång till programmet under 12 veckor. Du kan arbeta helt och hållet på datorn eller ladda hem och skriva ut allt material.

Genom hela programmet har du tillgång till fakta om smärta och smärthantering. Uppgiftsavdelningen är det mest centrala i programmet. Du arbetar med en eller två uppgifter per avsnitt. Vi rekommenderar att du använder ungefär en vecka till varje uppgift - även om vissa uppgifter kan ta längre tid. För att programmet ska fungera som bäst rekommenderar vi att du försöker avsätta en tid (ca 20 - 30 min) varje dag till att fundera och arbeta med uppgifterna. Under programmets gång kan du se hur ditt mående förändras över tid i grafisk form.

Resultatgraf

Programmets innehåll
Priser

Behandlarstöd - fråga våra psykologer

Som ett tillval till programmet kan du beställa vår tjänst "Behandlarstöd", som innebär att du har möjlighet att ställa personliga frågor till våra psykologer. Dessutom kan du läsa våra svar på andra deltagares frågor (i de fall dessa är av allmänt intresse) i vår frågebank.

Programmets innehåll

Programmet är upplagt som en kurs bestående av 8 avsnitt - och du arbetar med varje avsnitt under ungefär en veckas tid. Varje avsnitt består av en faktadel och en uppgiftsdel. Allt material finns även som nerladdningsbara pdf-filer.

Avsnitt 1
FaktaUppgifter
Intro
Varför gör det ont?
Smärtans grindvakt
Varför går det inte över?
Ryggsmärta
Evolutionen bryr sig inte om hur vi mår
Livskompassen
Aktivitetsanalys
Avsnitt 2
FaktaUppgifter
Intro
Planera aktivitet mot smärtan
Motion viktig vid smärta
Sträck på dig!
Ergonomi
Kroppshållning
Smärtprocessen - från intryck till uttryck
Planera aktivitet
Avslappning - del 1
Avsnitt 3
FaktaUppgifter
Intro
Vi lär oss hur vi upplever smärta!
Hur går inlärning till?
Vad är smärtbeteenden?
Undvikandefällan
Avslappning - del 2
Planera aktivitet
Beteendeanalys
Avsnitt 4
FaktaUppgifter
Intro
Varför tänker vi?
Hotradar
Avslappning - del 3
Planera aktivitet
Acceptera tankar
Förändringsplan
Avsnitt 5
FaktaUppgifter
Intro
Att bemöta tankar
Vanliga tankeproblem
Tankefällor
Negativa automatiska tankar
Fakta om sömn
Avslappning - del 4
Bemöta tankar
Förändringsplan
Avsnitt 6
FaktaUppgifter
Intro
Att hantera konflikter
Aktivt lyssnande
Jagbudskap
Vägen till självkänsla
Fördelar och nackdelar med att hävda sig
Kommunikation
Analysera anpassning
Förändringsplan
Avsnitt 7
FaktaUppgifter
Intro
Problemlösning för relationer
Problemlösningsfällor
Problemlösning
Förändringsplan
Avsnitt 8
FaktaUppgifter
Intro
Vägen vidare
Hantera svåra känslor
Framstegsplan
Förändringsplan
Aktivitetsanalys

×

Prislista

Samtliga våra självhjälpsprogram har samma prisnivå (alla priser anges inkl. moms).

Produkt Pris
Självhjälpsprogram*1 545 kr
Programförlängning *2 125 kr/mån
Tilläggstjänst behandlarstöd *3 1000 kr
Avslappnings-CD
(fristående beställning)
129 kr
Avslappnings-CD rabatterat pris
(när CD beställs samtidigt med program)
50 kr
Handbok för oglada (Bok) 198 kr
Administrations- och portoavgift
(vid pappersfakura)
30 kr

*1 Självhjälpsprogram

Fri tillgång till programmet under 12 - 15 veckor (beroende på program) frånsett möjligheten att ställa personliga frågor till psykolog.

*2 Programförlängning

Efter programmets slut har du möjlighet att förlänga programtiden med 1-6 månader i taget. Du blir automatiskt förfrågad angående detta första gången du loggar in efter att din programtid gått ut.

*3 Tilläggstjänst behandlarstöd

Tilläggstjänsten behandlarstöd innebär att du har möjlighet att ställa personliga frågor till våra psykologer under programtiden. Dessa svarar dig personligen via en fråge- och svarsfunktion i programmet, i regel inom 24 timmar (dock ej på helger).

Betalning

Betalning kan ske mot faktura (pappers- eller e-faktura) alternativt med kreditkort över internet. Livanda använder företaget PayEx för internetbetalning. PayEx är Nordens främsta experter på betalningar. PayEx betalningslösningar är PCI-certifierade av Visa och MasterCard. Av säkerhetsskäl lagras inte känslig betalningsinformation som exempelvis kortnummer hos Livanda. All information som läggs in krypteras istället på betalningssidorna hos PayEx som är säkrade med SSL-certifikat. Om licensen erhållits genom företag eller annan utlämnare betraktas företaget eller utlämnare som kund och reglerar avgifter mot Livanda enligt överenskommelse.

Leverens och ångerveckor

Beställningsbekräftelse levereras som pdf-fil via e-post. Eventuell pappersfaktura och CD-skiva levereras till din postadress inom en vecka efter beställning. Betalningsvillkor 30 dagar från och med faktureringsdatum.

Livanda tillämpar ångerveckor. Det innebär att du har rätt att ångra ditt köp inom två veckor från det att du registrerat dig för ett program. Enklast ångrar du dig genom att meddela det per mail till , eller genom att ringa vår kundtjänst: 021-80 00 30. Om du ångrar dig, men redan har betalt programmet, betalar vi tillbaka pengarna på det sätt du vill.
OBS! Ångerveckorna gäller inte om du beställt och utnyttjat frågetjänsten till våra psykologer.

×