Om Livanda

Livanda startades av en grupp psykologer som under en lång rad år har arbetat med att ta fram och utvärdera självhjälpsprogram, baserade på Kognitiv beteendeterapi (KBT), för bättre hälsa och livskvalitet.

Grundtanken var att göra den stora mängd kunskap som idag finns, om hur människan fungerar och kan öka sitt psykiska välmående, tillgänglig för alla de människor som behöver den. Man kan säga att tanken var att föra ut kunskapen om hur man uppnår psykisk hälsa från terapirummen till varje människas vardagsrum. Även om det kan låta gammalmodigt och 70-talsaktigt så är "psykologisk kunskap till folket" något vi tror på och verkar för!

Idag består Livanda av följande personer

Lars Ström - Fil dr, VD för Livanda

Lars är psykolog och har doktorerat på "Självhjälpsbehandling via Internet" vid Uppsala Universitet. Lars är journalist och författare och bedriver parallellt en egen psykologpraktik.

Richard Pettersson - Design och programutveckling

Richard är examinerad psykolog och webbutvecklare.

Livandas styrelse

Mats Fredriksson

Psykolog, fil dr, med dr, professor emeritus vid Institutionen för Psykologi i Uppsala

Lars Ström - VD

Se ovan.

utveckling