Internetterapi

Internetbaserad KBT har under de senaste åren utvecklats och blivit allt mer accepterat och används som ett alternativ och komplement till annan psykologisk vård. Efter en rad framgångsrika forskningsstudier ändrades även SBU´s riktlinjer för behandling av ångest och depression år 2010 och Internetterapi angavs som ett av förstahandsvalen vid behandling av lindrig till medelsvår ångest och depression. För närvarande arbetar socialstyrelsen fram nya riktlinjer för rehabgarantin där Internetterapi sannolikt kommer att ingå som en av de förordade behandlingsformerna.

Livanda i samarbete med flera regioner

Grundarna av Livanda var bland de första att utveckla Internetterapi i Sverige och initierade bland annat den forskning som bedrivits vid Uppsala Universitet och senare även Linköpings universitet.

Livandas program används idag av flera regioner, både som regionfinansierad verksamhet och som behandlingsinsats där patienten själv betalar programmet, men vårdgivaren har möjlighet till insyn och stöd.

laptop